نوشته های جدید
صفحه اصلی > نمونه سوال > توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

توسعه برنامه سازی و پایگاه داده

راهنمای توسعه برنامه سازی و پایگاه داده پودمان های ۱،۲،۳،۴ و ۵

راهنمای توسعه برنامه سازی و پایگاه داده:درس توسعه برنامه سازی و پایگاه داده برای رشته شبکه و نرم افزار رایانه پایه یازدهم به تالیف رسیده است همان طور که از نام این درس مشخص است محتوای کتاب مذکور مربوط به اصول برنامه سازی و پایگاه داده می شود حتما در …

مشاهده بیشتر »

نمونه سوال پودمانی توسعه برنامه سازی و پایگاه داده پایه یازدهم رشته شبکه و نرم افزار رایانه

نمونه سوالات پودمانی توسعه برنامه سازی و پایگاه داده:این درس، سومین درس شایستگی های فنی و کارگاهی است که ویژه رشته شبکه و نرم افزار رایانه در پایه یازدهم تالیف شده است.این کتاب درسی  شامل ۵ پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر …

مشاهده بیشتر »