نوشته های جدید
صفحه اصلی > بایگانی برچسب: توسعه پایگاه داده و برنامه سازی

بایگانی برچسب: توسعه پایگاه داده و برنامه سازی

فعالیت کارگاهی صفحه ۷۶ کتاب توسعه پایگاه داده و برنامه سازی پایه یازدهم شبکه و نرم افزار

فعالیت کارگاهی صفحه ۷۶ کتاب توسعه پایگاه داده و برنامه سازی : می خواهیم میانگین نمره درس ادبیات هنرجویان پایه یازدهم یک هنرستان را محاسبه کنیم. برای این کار باید با دریافت نمره هنرجویان مجموع نمرات را محاسبه کنیم، اما تعداد هنرجویان مشخص نیست. بنابراین شرط پایان عملیات را وارد …

مشاهده بیشتر »

فعالیت منزل توسعه برنامه سازی و پایگاه داده پایه یازدهم | فعالیت منزل توسعه پایگاه داده

فعالیت منزل توسعه برنامه سازی و پایگاه داده پایه یازدهم  : می خواهیم برنامه ای بنویسیم که با استفاده از یک فهرست انتخاب عملیات زیر را روی آرایه انجام دهد و برنامه تا زمانی که کاربر گزینه  خروج را انتخاب نکرده است ادامه یابد . گزینه های منو به رنگ …

مشاهده بیشتر »